Normal_registreren

GrowerApp


Bestel Op aanvraag
  • Teeltregistratie app voor akkerbouwer, tuinbouw, fruitteelt, glastuinbouw, boomteelt, veehouderij
  • Handig registreren op uw telefoon
  • Adviezen ontvangen van uw adviseur
  • Up-to-date gewasbeschermingslijsten om fouten te voorkomen
Geschikt voor Akkerbouw, Tuinbouw, Vollegrondsgroente, Fruitteelt, Veehouderij en Boomkwekerij. 5 registraties (bespuiting, bemesting etc) gratis, daarna afrekenen per bundel. OOK VIA INTERNET INVOEREN, TERUGKIJKEN EN AFDRUKKEN VAN PERCEELSGEGEVENS

Bestel Op aanvraag

Users who installed this also installed