HelpVoor wie is de GrowerApp

Voor professionele akkerbouwers, vollegrondsgroententelers, veehouders, fruittelers en alle andere telers die werkzaamheden willen bij houden op een snelle, eenvoudige en praktische manier

Voor wie is de CropAdvisorApp

Voor alle professionele teeltadviseurs die hun werkzaamheden meer efficiënt en makkelijker willen organiseren. Teeltadviseurs kunnen kiezen voor de Personal, de Professional of de Enterprise account.

Hoe werkt de advisering tool?

In de GrowerApp kan de teler een adviseur koppelen aan zijn perceel. U doet dit door de adviseur te kiezen uit de lijst. Deze adviseur is dan gemachtigd om uw perceelgegevens in te zien. In de CropAdvisorApp kan de adviseur de perceelsgegevens zien van de percelen waarop hij gemachtigd is. Dit levert een groot voordeel op t.o.v. de huidige workflow. Daarnaast kan een adviseur een advies aanmaken op een perceel en dit advies ziet de teler in zijn GrowerApp en kan dit direct overnemen als registratie.

Hoe werkt een abonnement op AppsforFarming?

U kunt kiezen uit verschillende accounts met daarbij horende abonnementen. De FREE account GrowerApp en de PERSONAL account CropAdvisorApp zijn GRATIS en onbeperkt te gebruiken. Lees meer over de mogelijkheden op [prijzen&pakketten]

Wat kan ik met de GrowerApp?

Met de GrowerApp kunt u alle werkzaamheden registeren op uw smartphone. De app is geschikt voor alle gewassen en alle werkzaamheden. In de GrowerApp zit een lijst met actuele gewasbeschermingsmiddelen die altijd up-to-date is. U kunt aan uw perceel een adviseur koppelen en daarmee machtigt u hem uw perceelsgegevens in te zien. Ook kunt u dan adviezen ontvangen die uw adviseur u stuurt.

Wat kan ik met de CropAdvisorApp?

In de CropAdvisorApp kunt u alle perceelsgegevens inzien van telers die u hebben gekoppeld. Ook kunt u telers een teeltadvies sturen zodat u snel en efficiënt kunt werken. Omdat niet al uw telers direct met de GrowerApp zullen werken kunt u ook een virtuele teler en percelen aanmaken en hieraan een emailadres koppelen. Het advies die u hierop aanmaakt wordt per email verstuurt aan de teler. Dit biedt u de mogelijkheid om al uw klanten in de CropAdvisorApp te managen.

Voor welke telefoons zijn de apps gemaakt?

De apps werken op iOS (Iphone en Ipad) en Android (o.a. Samsung/HTC/etc) . Ondersteunde besturingssystemen Android 2.3 >, iOS 5 & 6