Boeren Appstore voor de agrarische wereld


Normal_button_advies
Gratis

CropAdvisorApp

Door:
AppsforFarming
Categorie:
Akkerbouw, Bemesting, Gewasbescherming, Teeltregistratie, Tuinbouw
Info:

Ideale app voor de professionele teeltadviseur

Normal_groen_kennisnet_app
Gratis

Groen Kennisnet App

Door:
Groen Kennisnet
Categorie:
Bemesting, Gewasbescherming
Talen:
Nederlands
Info:

Deze App ontsluit openbaar materiaal uit www.groenkennisnet.nl.

Normal_yara1648_hand_-_veld
Gratis

ImageIT

Door:
Yara
Categorie:
Akkerbouw, Bemesting
Talen:
Nederlands
Info:

Yara ImageIT is een app voor de akkerbouwer om de stikstofopname van het gewas te meten door middel van gewasfoto’s. Met deze app wordt uw smartphone een high-tech nutriëntentester.
ImageIT berekent de N-opname aan de hand van bodembedekking, bladkleur en het aandeel afgestorven bladeren. De berekende stikstofopname kan worden gebruikt als onderdeel van het bemestingsadvies.
Deze versie werkt voor winterkoolzaad en wintertarwe

Normal_kalkuulator
Gratis

Kalkulator

Door:
Magkal
Categorie:
Bemesting
Talen:
Nederlands
Normal_nutri_n_icon
Gratis

OCI Nutri-N App

Door:
OCI Nitrogen
Categorie:
Akkerbouw, Bemesting
Info:

De OCI Nutri-N App berekent eenvoudig de optimale stikstofgift voor granen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Wageningen UR/PPO. De App beschikt verder over handige tips, een calculator
en algemene informatie over de producten van OCI Agro. Dit maakt de OCI Nutri-N App handig voor regelmatig gebruik.

Normal_irs
Gratis

Ziekten & Plagen Suikerbieten

Door:
IRS
Categorie:
Akkerbouw, Bemesting, Gewasbescherming
Info:

Identificeer in enkele stappen de belangrijkste (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Foto’s en teksten geven informatie over de schadebeelden, bestrijdingsmogelijkheden en schadedrempels in verschillende ontwikkelingsstadia van de suikerbiet.

Categoriën

Talen

Nieuwste Apps